عنوان متن
متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید، متن خود را در این قسمت بنویسید،
تمرین و آمادگی هنرجویان برای کنسرتادامه مطلب

غزل امانی

غزل امانی
  فارغ التحصیل رشته موسیقی گرایش ساز پیانو از دانشکده هنر و معماری تهران مرکز در مقطع کارشناسی
فراگیری ساز پیانو از سال ۱۳۷۷
فراگیری ساز ویولن از سال ۱۳۹۱
فراگیری دوره های تئوری موسیقی ،سلفژ و دشیفراژ،هارمونی و کنترپوان
اجرای کنسرت در سال های ۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ ،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در تالار فارابی وتالار آوینی دانشگاه تهران ودانشکده هنر و معماری
عضویت در گروه کر با کانتور در سال ۱۳۹۵ 
سابقه ی تدریس از سال ۱۳۹۰ در اموزشگاه های معتبر تهران

 

پیشینه هنری
اجرای کنسرت در سال های 1389 ، 1390 ، 1392 ، 1393 در تالار فارابی و تالار آوینی دانشگاه تهران و دانشکده هنر و معماری عضویت در گروه کر هورسان و ضبط قطعه رکویم اثر فوره در سال 1394 عضویت در گروه کر با کانتور در سال 1395 سابقه ی تدریس از سال 1390 در آموزشگاه های معتبر تهران
روزهای حضور
یکشنبه، دوشنبه
غزل امانی
عنوان ثبت شود
توضیحات
توضیحات
توضیحات
توضیحات
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی